Φ.Α.Ρ. - 148 - F23 UN .jpg

UN
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 137 - F12 Αγία Σοφία.jpg

Αγία Σοφία
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 138 - F13 Αγία Σοφία.jpg

Αγία Σοφία
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 139 - F14 Αγία Σοφία.jpg

Αγία Σοφία
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 140 - F15 Αγία Σοφία.jpg

Αγία Σοφία
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 141 - F16 Αγία Σοφία.jpg

Αγία Σοφία
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 145 - F20 Αγία Σοφία.jpg

Αγία Σοφία
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

96. 1990 Αγ.Όρος.jpg

Άγιο Όρος

1990

Φ.Α.Ρ. - 174 - F49 Άγιος Γεώργιος Σολέας.jpg

Άγιος Γεώργιος Σολέας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 175 - F50 Άγιος Γεώργιος Σολέας.jpg

Άγιος Γεώργιος Σολέας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 163 - F38 Άγιος Ιάκωβος.jpg

Άγιος Ιάκωβος
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 178 - F53 Απαγόρευση.jpg

Απαγόρευση
Αθηαίνου

Απρίλιος 1997

Φ.Α.Ρ - 57.jpg

Αποστολή στη Βόρειο Ήπειρο και την Αλβανία
Βόρειος Ήπειρος

10 - 26 Ιουνίου 1993

89. 1990 Ασκάς.jpg

Ασκάς

1990

Φ.Α.Ρ - 25.jpg

Βουλευτικές Εκλογές
ΡΙΚ

1991

Φ.Α.Ρ. - 166 - F41 Δημοτικό σχολείο Αγίου Κασσιανού.jpg

Δημοτικό σχολείο Αγίου Κασσιανού
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 169 - F44 Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας.jpg

Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 170 - F45 Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας.jpg

Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 171 - F46 Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας.jpg

Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 172 - F47 Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας.jpg

Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 173 - F48 Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας.jpg

Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ - 82.jpg

Εγκατάσταση εξοπλισμού για Συνέδριο Κοινοπολιτείας
Λεμεσός

1993

Φ.Α.Ρ - 31.jpg

Εθνική Φρουρά

1990

Φ.Α.Ρ. - 133 - F8 Ειρηνευτές.jpg

Ειρηνευτές
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Κατηγορίες