Ελληνικά | English


Έντυπα αιτήσεων:

📁 Αίτηση απόκτησης αρχειακού υλικού

📁 Αίτηση για έρευνα στο Αρχείο του ΡΙΚ


Πολιτική Χρέωσης Αρχειακού Υλικού

1. Εισαγωγή

Mετά τη μεταφορά του αρχειακού υλικού (τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού) στο νέο κτίριο του Αρχείου του ΡΙΚ, την συντήρηση και προστασία του στη βάση διεθνών προτύπων και την σταδιακή εισαγωγή στην ψηφιακή και με αυξημένο κόστος συντήρησή του, αποφασίζεται η εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής σε σχέση με το υλικό που διατίθεται σε τρίτα πρόσωπα. Η πιο κάτω απόφαση αποτελεί δεσμευτικό έγγραφο, το οποίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ του ΡΙΚ σε συνεδρία του ημερομηνίας 15/03/2016. Αποτελεί δε αναθεώρηση προηγούμενης απόφασης ημερομηνίας 08/10/2013. Το Δ.Σ διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης της συγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

2. Τι περιλαμβάνεται στο αρχειακό υλικό

Τηλεόραση:

Το τηλεοπτικό αρχειακό υλικό διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: α) Το υλικό που προέρχεται αυτούσιο από κινηματογραφήσεις, δηλαδή το αμοντάριστο υλικό (rushes) και το υλικό που δεν χρησιμοποιήθηκε κατά το μοντάζ (trims). β) Ολοκληρωμένα προγράμματα στα οποία περιλαμβάνονται ντοκυμανταίρ παραγωγής ΡΙΚ, Δελτία Ειδήσεων και ρεπορτάζ, προγράμματα ψυχαγωγίας και πολιτισμού, παραγωγής ΡΙΚ.

Το υλικό αυτό βρίσκεται σε έξι διαφορετικές μορφές υποστρώματος, οι οποίες παρατίθενται στην συνέχεια κατά χρονολογική σειρά χρήσης τους από την παλαιότερη στην τρέχουσα: Φιλμ 16χιλιοστών, ταινίες 2 ιντσών, ταινίες 1 ίντσας, κασέττες Umatic, κασέττες ΒΕΤΑ, κασέττες DVCPRO.

Ραδιόφωνο:

Στο ραδιοφωνικό αρχειακό υλικό περιλαμβάνονται προγράμματα λόγου και μουσικής-τα πλείστα αποκλειστικής παραγωγής ΡΙΚ, μερικά παραγωγής ΕΡΤ, τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί και έχουν καταχωρηθεί στον server. Σημαντικό μέρος του υλικού εξακολουθεί να βρίσκεται σε ταινίες 5, 7 και 10 ιντζών και πολύ μικρότερος αριθμός σε κασέτες και dads.

Το ραδιοφωνικό αρχειακό υλικό περιλαμβάνει επίσης μια πλούσια συλλογή από τραγούδια και μουσική, τα οποία είτε έχουν ψηφιοποιηθεί, είτε είναι σε μορφή CDs και δίσκων.

3. Κατηγοριοποίηση Αρχείου

Το ραδιοτηλεοπτικό αρχειακό υλικό διαχωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογες του χρόνου παραγωγής του:

  1. Ιστορικό αρχείο (1958- 1980)
  2. Τελευταίο Αρχείο (1981-1990)
  3. Σύγχρονο Αρχείο (1991-σήμερα)

Σημειώνεται ότι το έτος 1991 θεωρείται καθοριστικός σταθμός, δεδομένου ότι από την ημερομηνία αυτή άρχισαν οι εκπομπές της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης και συνεπώς μεγάλο μέρος του αρχειακού υλικού είναι διαθέσιμο και από άλλες πηγές. Αντίθετα, μέχρι το 1991 το υλικό ανήκει σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στο Αρχείο του ΡΙΚ. Διευκρινίζεται ότι το παλαιότερο αρχειακό υλικό ανάγεται, σε ό,τι αφορά το ραδιόφωνο, στο 1953 και σε ό,τι αφορά την τηλεόραση στο 1958.

4. Χρεώσεις

Στη βάση της παραγράφου 3 καθορίζονται οι ακόλουθες χρεώσεις:

  1. Ιστορικό αρχείο (1958- 1980): 150 ευρώ / ολοκληρωμένο πρόγραμμα ή μέρος αυτού*
  2. Τελευταίο Αρχείο (1981-1990): 100 ευρώ / ολοκληρωμένο πρόγραμμα ή μέρος αυτού*
  3. Σύγχρονο Αρχείο (1991-σήμερα): 50 ευρώ / ολοκληρωμένο πρόγραμμα ή μέρος αυτού*

Στις πιο πάνω χρεώσεις επιβάλλεται το κυμαινόμενο από την νομοθεσία ποσοστό ΦΠΑ.

*Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις σύνθεσης αρχειακού υλικού από διαφορετικές παραγωγές, η τιμή αφορά το άθροισμα του επιλεγμένου υλικού, λαμβανομένων υπόψη του χρόνου διεκπεραίωσης της έρευνας, της περιόδου παραγωγής του επιλεγμένου υλικού και της διάρκειας του παλαιότερου υλικού το οποίο δυνατόν να εμπεριέχεται. Νοείται ότι το υλικό το οποίο θα παραχωρηθεί αφορά προσωπική χρήση, και επί της γωνίας της εικόνας, στην περίπτωση του τηλεοπτικού υλικού, ενσωματώνεται το λογότυπο του ΡΙΚ.

5. Εμπορική χρήση

Όταν το υλικό που θα παραχωρηθεί προορίζεται για εμπορική χρήση εντός Κύπρου, παραχωρούνται μόνο αποσπάσματα αυτού και ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις:

  1. Ιστορικό αρχείο (1958- 1980): 50 ευρώ ανά λεπτό ή μέρος αυτού
  2. Τελευταίο Αρχείο (1981-1990): 30 ευρώ ανά λεπτό ή μέρος αυτού
  3. Σύγχρονο Αρχείο (1991-σήμερα): 20 ευρώ ανά λεπτό ή μέρος αυτού

Στις πιο πάνω χρεώσεις προστίθεται το πάγιο ποσό των 50 ευρώ ως κόστος διεκπεραίωσης της εργασίας. Το ποσό αυτό είναι προπληρωτέο και δεν επιστρέφεται.

Όταν το υλικό που θα παραχωρηθεί μεταδοθεί εντός Ευρώπης, η τιμή αυξάνεται στο διπλάσιο. Όταν η μετάδοση γίνεται εκτός Ευρώπης, η τιμή να αυξάνεται στο τριπλάσιο. Στις περιπτώσεις παγκόσμιας μετάδοσης η τιμή αυξάνεται στο πενταπλάσιο. Το προπληρωτέο κόστος διεκπεραίωσης της εργασίας αυξάνεται στα 100 ευρώ.

Στις πιο πάνω χρεώσεις επιβάλλεται το κυμαινόμενο από την νομοθεσία ποσοστό ΦΠΑ.

6. Μουσικό Αρχείο

Όσον αφορά το Ραδιοφωνικό Μουσικό Αρχείο, οι χρεώσεις αφορούν προγράμματα τα οποία είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων. Πλην πολύ εξαιρετικών περιπτώσεων απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση αντιγράφων, έστω και με χρέωση, του ραδιοφωνικού μουσικού αρχείου, του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτα άτομα. Στις εξαιρέσεις εντάσσονται οργανωμένοι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν το υλικό, το οποίο μόνο το ΡΙΚ διαθέτει, για κοινωνικό σκοπό.

7. Εξαιρέσεις

Από τις χρεώσεις της παραγράφου 4 εξαιρούνται:

  • Συγκεκριμένα προγράμματα ή αποσπάσματα αυτών, τα οποία παραχωρούνται σε συγγενείς πρώτου βαθμού ατόμων που αποδεδειγμένα πρόσφεραν τη ζωή τους για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Επί της γωνίας της εικόνας τοποθετείται το λογότυπο του ΡΙΚ.

8. Διαδικασία υποβολής αιτημάτων

Η παραχώρηση του Αρχειακού Υλικού γίνεται κατόπιν γραπτού αιτήματος στην Υπηρεσία Αρχείου. Το κάθε αίτημα εξετάζεται αρμοδίως και ακολουθείται κοινή πολιτική. Για την παραχώρηση αντιγράφων μεγάλων παραγωγών για εμπορικούς σκοπούς προηγείται η ετοιμασία συμβολαίου, με το οποίο καθορίζεται ο επιτρεπόμενος χρόνος προβολής/μετάδοσης. Επιπροσθέτως, για οποιαδήποτε χρέωση πέραν των 10.000 ευρώ θα γίνεται ειδική συμφωνία υπογραμμένη από τη Γενική Διεύθυνση.

9. Διαδικασία πληρωμής

Μετά την έγκριση του αιτήματος, ο αιτητής υποχρεούται να καταβάλει προκαταβολικά στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, ή στον τραπεζικό λογαριασμό του ΡΙΚ το κόστος διεκπεραίωσης της εργασίας, όπου αυτό υπάρχει και το οποίο δεν επιστρέφεται. Η καταβολή του υπόλοιπου/ή πλήρους ποσού γίνεται με την ετοιμασία του αντιγράφου και πριν από την παραλαβή του από τον αιτητή. Η πληρωμή γίνεται στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, ή στον τραπεζαικό λογαριασμό του Ιδρύματος. Στην απόδειξη που δίδεται αναγράφεται ότι το αντίγραφο παραχωρείται για τους λόγους για τους οποίους έγινε η αίτηση και ότι απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, ανάρτησή στο διαδίκτυο και εμπορική εκμετάλλευσή του. Οι περιπτώσεις μεγάλων παραγωγών δημόσιας προβολής, καλύπτονται με τις παραγράφους 5 και 8.

10. Αναφορά στο ΡΙΚ ως πηγής πληροφοριών

Σε όλες τις περιπτώσεις προβολής/μετάδοσης του αρχειακού υλικού υπάρχει η υποχρέωση αναφοράς στο ΡΙΚ ως πηγής πληροφοριών.

11. Εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης/εξασφάλισης ραδιοτηλεοπτικού υλικού

Το ραδιοτηλεοπτικό υλικό της τρέχουσας παραγωγής ευθύς αμέσως μετά τη μετάδοση του αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΡΙΚ, όπου παραμένει για περίοδο δεκαπέντε ημερών, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους για δωρεάν πρόσβαση. Για σκοπούς ιδιωτικής και ΜΟΝΟ χρήσης το κοινό μπορεί με τον τρόπο αυτό να το εξασφαλίσει δωρεάν.

Σημαντική διευκρίνιση: οι πιο πάνω πρόνοιες ΔΕΝ αφορούν το αρχειακό υλικό το οποίο ψηφιοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου Ψηφιακός Ηρόδοτος. Το υλικό αυτό ΔΕΝ διατίθεται προς εμπορική εκμετάλλευση.

Η υπηρεσία ΡΙΚFLIX δίνει την ευκαιρία στους τηλεθεατές που κατέχουν έξυπνες τηλεοράσεις οι οποίες υποστηρίζουν την εφαρμογή της υβριδικής τηλεόρασης (HbbTV) με την χρήση του κόκκινου κουμπιού -που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεκοντρολ-να μεταφέρονται σε διαδυκτιακό περιβάλλον απο όπου μπορούν να παρακολουθήσουν εταιροχρονισμένα τα προγράμματα του ΡΙΚ.

Όταν κάποιος τηλεθεατής είναι συντονισμένος στις συχνότητες τις Επίγειας Ψηφιακής Πλατφόρμας (DVB-T) του ΡΙΚ και παρακολουθεί ΡΙΚ 1 , ΡΙΚ 2 ή ΡΙΚHD και ο δέκτης του υποστηρίζει την εν λόγω εφαρμογή, στο κάτω μέρος της οθόνης του θα παρουσιαστεί για λίγα δευτερόλεπτα ένα εικονίδιο που θα τον καλεί να πατήσει το κόκκινο κουμπί. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, εισέρχεται στην πλατφόρμα ΡΙΚFLIX. Σε περίπτωση που ο τηλεθεατής θέλει να επανέλθει στη ζωντανή ροή εκπομπής θα πρέπει να ξαναπατήσει το κόκκινο κουμπί.