Τεκμηρίωση Μουσικού Αρχείου

25 Νοέμβριος 2019

Γιώργος Καλογήρου. Πρόσφερε τις μουσικές του γνώσεις στον Ψηφιακό Ηρόδοτο. Ερεύνησε, εντόπισε, μελέτησε και τεκμηρίωσε το μουσικό υλικό, το οποίο περιέχεται στο Έργο μας. Είχε την χαρά να ακούσει πρώτος την ανέκδοτη μουσική παρακαταθήκη του ΡΙΚ και στη συνέχεια να την διαθέσει, συμπληρωμένη με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνταν στην κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστούμε Γιώργο!