65.000 επισκέπτες!

03 Ιούνιος 2020

Η αύξηση στην επισκεψιμότητα της πλατφόρμας του Ψηφιακού Ηρόδοτου, www.digital-herodotus.eu, από τους πρώτους μήνες της λειτουργίας της, Ιανουάριος 2019 μέχρι σήμερα, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Όταν τους πρώτους πέντε μήνες λειτουργίας της μιλούσαμε για αριθμό χρηστών γύρω στις 10.000, σήμερα αναφερόμαστε σε 65.000 μοναδικούς χρήστες! Σημαντική αύξηση παρατηρείται επίσης και όσον αφορά στο σύνολο των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι χρήστες της πλατφόρμας. Ο αριθμός ανέρχεται σήμερα στις 69 χώρες, σε σύγκριση με 41 όταν η πλατφόρμα βρισκόταν στα πρώτα στάδια λειτουργίας της.

Κατά την περίοδο 1η Μαρτίου – 31 Μαΐου 2020, περίοδος ανακοίνωσης και εφαρμογής των πρώτων μέτρων κατά του Covid-19 στην Κύπρο και στη συνέχεια της 1ης και 2ης φάσης χαλάρωσης των μέτρων, παρατηρήθηκε αυξημένη επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επισκεπτών μας αυξήθηκε στις 2000/ εβδομάδα, σε σχέση με 900 προηγουμένως. Ο Πολιτισμός είναι ένα ταξίδι, όχι ένα λιμάνι. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια!

Slide2.JPG

Slide3.JPG

Slide4.JPG

Slide5.JPG

Slide6.JPG

Slide7.JPG

Slide8.JPG

Slide9.JPG

Slide10.JPG

Slide11.JPG