Φ.Α.Ρ. - 148 - F23 UN .jpg

UN
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 137 - F12 Αγία Σοφία.jpg

Αγία Σοφία
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 138 - F13 Αγία Σοφία.jpg

Αγία Σοφία
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 139 - F14 Αγία Σοφία.jpg

Αγία Σοφία
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 140 - F15 Αγία Σοφία.jpg

Αγία Σοφία
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 141 - F16 Αγία Σοφία.jpg

Αγία Σοφία
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 145 - F20 Αγία Σοφία.jpg

Αγία Σοφία
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 174 - F49 Άγιος Γεώργιος Σολέας.jpg

Άγιος Γεώργιος Σολέας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 175 - F50 Άγιος Γεώργιος Σολέας.jpg

Άγιος Γεώργιος Σολέας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 163 - F38 Άγιος Ιάκωβος.jpg

Άγιος Ιάκωβος
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

28 - white edges cropped - ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ.jpg

Αγώνας για τους αγνοούμενους
Λευκωσία

1975

29 - white edges cropped - ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ.jpg

Αγώνας για τους αγνοούμενους
Λευκωσία

1974

Φ.Α.Ρ. - 194 - Αντίσκηνο.jpg

Αντίσκηνο 1974
ΡΙΚ

2024

Φ.Α.Ρ. - 178 - F53 Απαγόρευση.jpg

Απαγόρευση
Αθηαίνου

Απρίλιος 1997

73 - ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ.jpg

Βομβαρδισμός ξενοδοχείου Σαλαμίνια
Αμμόχωστος

1974

74 - ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ.jpg

Βομβαρδισμός ξενοδοχείου Σαλαμίνια
Αμμόχωστος

1974

69 - ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ.jpg

Γραπτά μηνύματα εγκλωβισμένων

1975

70 - ΜΑΡΩ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ.jpg

Γραπτά μηνύματα εγκλωβισμένων

1975

Φ.Α.Ρ. - 166 - F41 Δημοτικό σχολείο Αγίου Κασσιανού.jpg

Δημοτικό σχολείο Αγίου Κασσιανού
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 169 - F44 Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας.jpg

Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 170 - F45 Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας.jpg

Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 171 - F46 Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας.jpg

Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 172 - F47 Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας.jpg

Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Φ.Α.Ρ. - 173 - F48 Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας.jpg

Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας
Λευκωσία

Φεβρουάριος 1997

Κατηγορίες